Nasjonalt Matematikermøte 2022

Praktisk informasjon

Ankomst Tromsø: Billettene til Tromsø kjøpes på egen hånd (i henhold til ditt universitetsreglement). Deltagerne må selv legge ut for selve reisen, og sende reiseregninng i etterkant til sitt lokale universitet.

Alle reiseutgifter dekkes fra det lokale TMS-prosjektet ved ditt universitet (for UiO, NTNU og UiB; for de fra andre steder kan de muligens dekkes av TFS-stipend – vennligst kontakt oss).

Tromsø flyplass til sentrum: Flyplassen ligger på Tromsøya, 10-15 min fra sentrum. Tre transportalternativer:

  (1) Flybuss: 110 kr (180 kr tur/retur)

  (2) Lokalbuss #42 (fra Flyplassvegen til Nerstranda): Betaling på buss: 60 kr. Forskuddsbetaling via Troms Billett app på telefon: 37 kr. Se her for timeplaner.

  (3) Taxi: ca 250 kr.

Sted og overnatting: Konferansen blir arrangert i Clarion Hotel the Edge i Tromsø sentrum. For alle som har registrert seg innen 15/6 har vi booket hotellet i henhold til datoene som er angitt i påmeldingen. Dette betales direkte av UiT via TFS-prosjektet. (ADVARSEL: Vær forsiktig hvis et selskap kontakter deg direkte angående betaling for overnatting i Tromsø: dette er svindel.) Sent registrering er også mulig, men vi ber da deltakerne om å bestille hotellet direkte og betale dette via det lokale TMS-prosjektet ved ditt universitet. Vi vil likevel inkludere sene registreringer i konferansepakken for å gi tilgang til alle konferansefasiliteter.

Konferansemiddag: Dette er planlagt å finne sted i Fjellstua Restaurant på Fjellheisen. Vi arrangerer buss fra hotellet til fjellet. Heisen er bestilt for toveis transport, men hvis været tillater det, kan du velge å gå en eller begge veier langs Sherpatrappa, og nyte utsikten over byen og omegn. Du kan også gå tilbake til hotellet til fots via den ikoniske Tromsøbrua.

 

English version

Arrival to Tromsø: The tickets to Tromsø are bought on your own (according to your university regulations). All trip expenses are covered from the local TMS grant of your university (for UiO, NTNU and UiB; for those from other places they may be covered from TFS grant – please contact us).

Tromsø airport to city center: The airport is located on the island of Tromsø, 10-15 min from the city center. Three transportation options:

 (1) Airport Express bus: 110 kr (180 kr roundtrip)

 (2) Local bus #42 (from Flyplassvegen to Nerstranda): Payment on bus: 60 kr.  Pre-payment via “Troms Billett” app on phone: 37 kr. See here for schedules.

 (3) Taxi: likely around 250 kr.

Venue and accommodation: The venue of the conference is Clarion Hotel the Edge in Tromsø city center.  For all those who have registered by 15/6 we have booked the hotel according to the dates indicated in the registration. This will be paid directly by UiT via TFS grant. (WARNING: Please be wary if a company directly contacts you regarding payment for accommodation in Tromsø: this is fraud / phishing.) Late registration is also possible but we ask those participants to book the hotel directly and pay this from the local TMS grant of your university; however we will include late registrations into the conference pack to give access to all conference facilities.

Conference dinner: This is planned to take place in Fjellstua Restaurant at Fjellheisen. We will arrange bus from the hotel to the bottom of the mountain. The lift is booked for two ways transportation, however, weather permitting, you may choose to walk one or both ways along Sherpa Steps, enjoying the views of the city and vicinities. You can also return to the hotel on foot via the iconic Tromsø bridge.